Loading...

CORE MEMBERS
Promotion Team

Nitin Shrivastava

Bhavesh Sharma

Mansi Sharma

Chirag Verma


Sponsorship Team

Himanshu Arora

Sharad Iyer

Anadi Upadhyay

Kishan hotwani

Rishabh Dubey


Poster Designer

Darpan GuptaWebsite Developers

Smrity Lavanya

Suraj NeekhraApplication Developer

Shresth DubeyAccounts Manager

Parv Agarwal


SubCore MembersAnuj Swarnkar

Siddharth Singh Tomar

Anmol Sethi

Hrituj Agrahari

Khushi Sharma

Vaibhav Banerjee

Abhishek Pandey